Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Αγρίνιου
Βάρος Κριών: 72 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 58 κιλά
Ύψος  Κριών: 76 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 67 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 140 κιλά
Πολυδυμία: 1.2%    Άργους
Βάρος Κριών: 70 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 59 κιλά
Ύψος  Κριών: 85 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 70 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 150 κιλά
Πολυδυμία: 1.6%


  Ζακύνθου
Βάρος Κριών: 79 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 70 κιλά
Ύψος  Κριών: 79 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 70 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 225 κιλά
Πολυδυμία: 1.9 %

  Θράκης
Βάρος Κριών: 50 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 64 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 50 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 80 κιλά
Πολυδυμία: 1.1 %

  Καλαρρύτικο
Βάρος Κριών: 64 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 67 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 58 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 90 κιλά
Πολυδυμία: 1.2%

  Καραγκούνικο
Βάρος Κριών: 72 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 63 κιλά
Ύψος  Κριών: 72 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 62 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 190 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Καρύστου
Βάρος Κριών: 60 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 40 κιλά
Ύψος  Κριών: 64 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 59 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 90 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Κατσικά
Βάρος Κριών: 68 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 51 κιλά
Ύψος  Κριών: 70 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 60 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 130 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Κεφαλληνίας
Βάρος Κριών: 58 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 44 κιλά
Ύψος  Κριών: 65 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 60 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 160 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Κύμης
Βάρος Κριών: 70 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 67 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 66 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 160 κιλά
Πολυδυμία: 1.7 %
  Λέσβου
Βάρος Κριών: 65 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 65 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 58 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 130 κιλά
Πολυδυμία: 1.2%
  Ορεινό Ηπείρου (Μπούτσικο)
Βάρος Κριών: 50 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 40 κιλά
Ύψος  Κριών: 60 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 54 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 110 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Πηλίου
Βάρος Κριών: 60 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 43 κιλά
Ύψος  Κριών: 63 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 58 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 110 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Σαρακατσάνικο
Βάρος Κριών: 69 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 41 κιλά
Ύψος  Κριών: 65 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 56 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 60 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Σερρών
Βάρος Κριών: 78 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 73 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 68 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 140 κιλά
Πολυδυμία: 1.6%
  Σκοπέλου
Βάρος Κριών: 62 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 70 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 62 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 170 κιλά
Πολυδυμία: 1.6%

  Σφακίων
Βάρος Κριών: 60 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 40 κιλά
Ύψος  Κριών: 62 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 56 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 140 κιλά
Πολυδυμία: 1.5%
  Φλώρινας
Βάρος Κριών: 75 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 72 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 67 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 100 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Φριζάρτα (Άρτας)
Βάρος Κριών: 95 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 73 κιλά
Ύψος  Κριών: 80 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 73 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 250 κιλά
Πολυδυμία: 1.8%
  Χίου
Βάρος Κριών: 80 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 82 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 73 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 310 κιλά
Πολυδυμία: 1.9%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου