Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Δικρίνονται δύο τύποι ο ΣΤΕΠΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ και ο ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.


ΣΤΕΠΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Έχει χαρακτηριστικά πρωτογενούς βοός και εκτρεφόταν κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Διακρίνεται σε δύο αρχικές φυλές της Κατερίνης και της Συκιάς.

ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Κατάγεται από την Ιλλυρική φυλή και έχει χαρακτηριστικά βραχυκερατικού βοός

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Αγρίνιου
Βάρος Κριών: 72 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 58 κιλά
Ύψος  Κριών: 76 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 67 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 140 κιλά
Πολυδυμία: 1.2%    Άργους
Βάρος Κριών: 70 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 59 κιλά
Ύψος  Κριών: 85 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 70 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 150 κιλά
Πολυδυμία: 1.6%


  Ζακύνθου
Βάρος Κριών: 79 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 70 κιλά
Ύψος  Κριών: 79 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 70 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 225 κιλά
Πολυδυμία: 1.9 %

  Θράκης
Βάρος Κριών: 50 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 64 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 50 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 80 κιλά
Πολυδυμία: 1.1 %

  Καλαρρύτικο
Βάρος Κριών: 64 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 67 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 58 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 90 κιλά
Πολυδυμία: 1.2%

  Καραγκούνικο
Βάρος Κριών: 72 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 63 κιλά
Ύψος  Κριών: 72 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 62 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 190 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Καρύστου
Βάρος Κριών: 60 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 40 κιλά
Ύψος  Κριών: 64 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 59 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 90 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Κατσικά
Βάρος Κριών: 68 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 51 κιλά
Ύψος  Κριών: 70 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 60 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 130 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Κεφαλληνίας
Βάρος Κριών: 58 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 44 κιλά
Ύψος  Κριών: 65 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 60 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 160 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Κύμης
Βάρος Κριών: 70 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 67 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 66 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 160 κιλά
Πολυδυμία: 1.7 %
  Λέσβου
Βάρος Κριών: 65 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 65 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 58 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 130 κιλά
Πολυδυμία: 1.2%
  Ορεινό Ηπείρου (Μπούτσικο)
Βάρος Κριών: 50 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 40 κιλά
Ύψος  Κριών: 60 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 54 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 110 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Πηλίου
Βάρος Κριών: 60 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 43 κιλά
Ύψος  Κριών: 63 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 58 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 110 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Σαρακατσάνικο
Βάρος Κριών: 69 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 41 κιλά
Ύψος  Κριών: 65 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 56 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 60 κιλά
Πολυδυμία: 1.1%
  Σερρών
Βάρος Κριών: 78 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 73 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 68 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 140 κιλά
Πολυδυμία: 1.6%
  Σκοπέλου
Βάρος Κριών: 62 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 45 κιλά
Ύψος  Κριών: 70 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 62 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 170 κιλά
Πολυδυμία: 1.6%

  Σφακίων
Βάρος Κριών: 60 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 40 κιλά
Ύψος  Κριών: 62 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 56 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 140 κιλά
Πολυδυμία: 1.5%
  Φλώρινας
Βάρος Κριών: 75 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 72 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 67 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 100 κιλά
Πολυδυμία: 1.3%
  Φριζάρτα (Άρτας)
Βάρος Κριών: 95 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 73 κιλά
Ύψος  Κριών: 80 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 73 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 250 κιλά
Πολυδυμία: 1.8%
  Χίου
Βάρος Κριών: 80 κιλά
Βάρος Προβατίνων: 60 κιλά
Ύψος  Κριών: 82 εκατοστά
Ύψος  Προβατίνων: 73 εκατοστά
Μέση γαλ/γη: 310 κιλά
Πολυδυμία: 1.9%