Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΑΙΓΕΣ ΦΥΛΗ SAANEN

Πρόκειται για την φυλή που προωθήθηκε από τους διάφορους οργανισμούς 
σε χώρες υπανάπτυκτες για την διατροφή πάμφτωχων οικογενειών 
και πεινασμένων πληθυσμών 
Και τούτο διότι είναι η πιο γαλακτοπαραγωγική φυλή του κόσμου 
με μέση απόδοση που φτάνει στα 1000 κιλά ανά γαλατική περίοδο (300 ημερών) και
με πολύ μικρές δαπάνες διατροφής 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν καταμετρηθεί 
ατομικές αποδόσεις μέχρι και δυο τόνους.. 
 Η ίδια φυλή κατέχει επίσης και το παγκόσμιο ρεκόρ των 4000 λίτρων 
από ένα και μοναδικό ζώο.. 
Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος κυμαίνεται μεταξύ 3 και 3,5% 
ενώ οι πρωτεΐνες περιστρλεφονται γύρω από το 3%.. 
Η μονοδυμία είναι σχεδόν άγνωστη σε αυτά τα ζώα, 
αφού η πολυδυμία ξεπερνά το 200% - με δίδυμα κατά κανόνα- 
και σε πολλές περιπτώσεις με τρίδυμα και τα τετράδυμα.. 
Στη χώρα μας η μεν πολυδυμία είναι ταυτόσημη με αυτή 
των καλύτερων ζώων του εξωτερικού 
η δε γαλακτοπαραγωγή των εντατικά εκτρεφόμενων ζώων 
κυμαίνεται από 600 έως 800 κιλά.
Ελάχιστες βεβαίως εξαιρέσεις που ξεπερνούν τα 1000 κιλά
λόγω ορθής ζωοτεχνικής διαχείρισης 
και εντατικής επιλογής απλώς επιβαιώνουν τον κανόνα της εγχώριας παραγωγικότητας.
    
Πρόκειται επίσης για φυλή που ”αιματοδότησε»
και αναβάθμισε εκατομμύρια ιθαγενή ζώα στις χώρες υποδοχής 
διότι με διάφορα σχήματα διασταυρώσεων έδωσε άριστα αποτελέσματα. 
Στη χώρα μας τα πρώτα ζώα έκαναν τα πρώτα βήματα τους κατά την δεκαετία του 1950 
και τα μόνα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετώπισε
 οφείλονταν στην πλημμελή και ανισόρροπη διατροφή η οποία 
 ικανοποιούσε τις αυξημένες θρεπτικές απαιτήσεις τόσο παραγωγικών ζώων. 
Με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση έβαινε προς το καλύτερο 
χωρίς βεβαίως να επιτυγχάνεται το μάξιμουμ της απόδοσης των ζώων του εξωτερικού 
και τούτο διότι δεν έχουν εισαχθεί ποτέ ζώα τόσο μεγάλων αποδόσεων 
–ζώα με πραγματικά παραγωγικά pedigree – διότι η εμπορική αξία τους
 είναι πολύ μεγάλη, γεγονός που εξαναγκάζει τους έλληνες παραγωγούς να αρκούνται 
με ζώα μέσης παραγωγικότητας και κάτω. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου